19ος - 21ος, ΑΙΩΝ ...


Στο πνεύμα αυτών των αιώνων δημιουργήθηκε το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου. Φιλοξενεί ωστόσο την τεκμηρίωση σκέψεων και ήχων ενός πλαγιαυλητή που επιμένει να ζεί πατώντας ανάμεσά τους.

.